CMS-fusion, intrikata produktträd och globala digitala fotspår. Kodexe rustar Beijer Electronics med ny digital plattform

Det splittrade upplägget med friställda webbplatser och alltmer administrativt tungrodda system hade gjort sitt, och Beijer Electronics hade bestämt sig: Det var dags att ena företaget i en och samma helhetslösning, modernisera nyttjandet av IT och webb, och ta affärerna till en helt ny digital nivå. För Kodexe skulle samarbetet bli en spännande kombination av konsultativt och handfast arbete.

Uppdraget

Tiden hade kommit för Beijer Electronics att modernisera och koncentrera sin IT-infrastruktur, och därmed överge den tidigare använda IBM-teknologin (Lotus Notes och Domino) på vilken deras många egenhändiga och mer eller mindre autonoma lösningar var byggda. Planen var att istället introducera Microsofts teknologier och låta ett fåtal etablerade och väl integrerade standardsystem fungera koncernövergripande.

Beijer Electronics övergripande målsättningar var att skaffa skarp global affärsöverblick, kraftigt reducera manuell administration, och strategiskt börja nyttja digital teknik i syfte att lära känna och serva kunder och intressenter över nations- och marknadsgränserna. Med kontor i 19 länder och behovet att anpassa sitt erbjudande gentemot fyra större säljmarknader så var koncernen redo för en spännande resa!

När vårt samarbete inleddes i augusti 2014 hade arbetet redan tagit fart; halvdussinet separata affärssystem hade avskaffats till förmån för det nu globalt anammade IFS, och Microsoft Sharepoint hade introducerats som dokumenthanteringssystem. Nu var det dags för nästa steg, och Kodexe’s uppdrag kan förenklat delas in i följande huvudkategorier:

Etablering av ny CMS och webblösning: Totalt 20 fristående webbplatser skulle lyftas in i en nytt koncerngemensamt CMS, och en ny centraliserad lösning för global webbnärvaro skulle etableras. Krav från Beijer Electronics var att ett nytt system skulle vara licensbaserat och enkelt skulle låta sig integreras mot IFS och dess CRM-modul. Detta bland annat för att erbjuda kunder möjlighet att logga in B2B e-handeln för orderläggning och historik via webb, och (avseende CRM) för effektiv lead-hantering utan inblandning av separat kundtjänst.

Etablering av nytt PIM-system: Ett elementärt tillika kraftigt urvuxet ”mini-PIM” skulle slopas, och ersättas med ett system som på allvar kunde utgöra navet för koncernens marknadsriktade produkthantering. Med en ny applikationsbutik (webbportal för skräddarsydda inköp av mjukvaruapplikationer) på väg, och med behovet av att lokalt kunna anpassa sitt produktutbud, så skulle inget annat än ett riktigt högpresterande PIM-system duga för Beijer Electronics.

Omfattande integrationsarbete: Ytterligare ett antal centrala integrationer behövde byggas, exempelvis mellan nytt valt CMS och nytt PIM, men även mellan ett nytt CMS och B2B e-handeln vars befintliga struktur skulle bibehållas under de första omstruktureringsfaserna. Vidare behövde ett nytt PIM integreras gentemot Sharepoint där mjukvarukoderna för den nya applikationsportalen lagrades.

Ny ”look-and-feel”: I samband med förändringsarbetet ville Beijer Electronics ta tillfället i akt att modernisera webbplatsernas användargränssnitt och design, ett uppdrag Kodexe gärna tar sig an när det erbjuds.

”Vi har hela tiden haft ett mycket gott samarbete med Kodexe. De förstår affärsvärdet av integrationsarbete, vet vad som kan åstadkommas med plattformen, och har djup teknisk kompetens.” 

- Niclas Kristensson, Marknadsansvarig Beijer Electronics. 

Lösningen

För nytt koncerngemensamt CMS föll valet på väletablerade och effektiva Sitecore Experience Platform, vars breda funktionalitetsutbud skulle ge Beijer Electronics goda möjligheter att stegvis växa med systemet. Plattformen lämpar sig också mycket väl för integrationsarbete tack vare dess inbyggda integrationsfundament; Sitecore CMS Adapter. 

Arbetet inleddes med att lyfta över och harmonisera all nödvändig data från de många separata webbplatserna för att verka i Sitecore. Nu skulle antalet webbplatser också krypas ordentligt; i ett första steg till 10 stycken. ”I framtiden tänker vi oss tre friställda webbplatser, tillhörandes oss samt våra två dotterbolag Korenix och Westermo” säger Niclas Kristensson, Marknadsansvarig hos Beijer Electronics.

Strategin för reducering av webbplatser skulle bygga på att förse en och samma sidstruktur med nationellt styrda ingångar. Vidare skulle vissa på förhand fastställda delar kunna administreras och därmed varieras på lokal basis. En stor del av marknadsanpassningarna skulle utgå från Language Fallback, en valbar modul i den senaste versionen av Sitecore Experience Platform.

För att tillmötesgå önskemål om webbplatsövergripande lead-generering så utvecklades funktioner för identifikation och kvalificering av besökare med hjälp av ett Globalt Login: Helt kort skapas ett så kallad single sign-on via ett antal strategiska CTA (call to action), till exempel via nedladdning av ett nyhetsbrev, eller aktivering och/eller nedladdning av demomjukvara. Ett än mer användarnära digitalt fotspår lämnas vid en besökares aktiva registrering; MyPortal ger utökad och kundanpassad access till information och tjänster över webb.

Erkänt flexibla och mycket kompetenta inRiver PIM valdes att fortsättningsvis berika Beijer Electronics digitala kanaler med komplett (och i många fall högst komplex) produktinformation i form av bildmaterial, beskrivningar och teknisk data. Aktuella kanaler i de inledande faserna av PIM-arbetet var innehållssidor i publik webb samt Beijer Electronics nya applikationsbutik.

Som vanligt är implementationen av ett PIM-system en delikat uppgift med övergripande affärsprocesser och ett flertal avdelningars specifika intressen i centrum. I Beijer Electronics fall behövde produktdata för PIM-systemet dessutom ställas upp för att smidigt kunna anpassas till de separata säljregionernas olikartade erbjudanden. Lösningen landade i ett ytterst detaljerat och flexibelt strukturerat produktträd med ovanligt stora anpassningsmöjligheter avseende kategorisering, sortiment, beskrivning och prissättning.

I skrivande stund har den första Sitecore-baserade tillika inRiver PIM-stödda webbplatsen lanserats (www.beijerelectronics.com; i oktober 2015), och förutsättningarna för den nya applikationsportalen har helt etablerats. Nästa stora milstolpe är att steg för steg under 2016 rulla ut nationella ingångar till publik webb, med start i en lösning för de Skandinaviska länderna. 

Framtiden och till sist…

Spårbar rörlighet med hjälp av Globalt Login ger Beijer Electronics en unik möjlighet att följa besökares navigationsmönster och intressen på ett nations- och marknadsöverskridande manér. I nästa steg kommer möjligheterna att personalisera innehåll gentemot olika besökargrupper och användare att läggas under lupp.

Planer för att introducera en fullt Sitecore-baserad, kundupplevelsecentrerad B2B e-handel finns också. Etablerandet av en sådan måste dock starta i omfattande produktkategorisering för att finna en grundläggande och utvecklingsbar struktur för produktträdet i inRiver PIM.

Ett framgångsrikt, lärorikt och inte minst trevligt partnerskap fortsätter. Beijer Electronics präglas av ett konstruktivt och nära samarbete avdelningar emellan, ett imponerande framtidstänk, och en enorm nyfikenhet och optimism vad gäller ny digital teknik och affärsmöjligheterna det för med sig. Från Kodexe’s sida råder det därför inga som helst tvivel om att de kommer att landa i en helhetslösning att betrakta som ett knivskarpt och fullskaligt affärsverktyg, präglat av automation och kundcentrerat tänk.

Om Beijer Electronics

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Om Sitecore

Sitecore är världsledande leverantör av mjukvara som möjliggör kundupplevelser. Sitecore® Experience Platform™ erbjuder en automatiserad och flexibel plattform där du kan hantera innehåll och samla kunskaper om dina kunder. Sitecore hjälper marknadsförare att agera i realtid tvärs över kanaler och leverera det kontextualiserade innehåll som formar varje kundupplevelse. Sitecore hjälper företag som easy Jet, Volvo Cars, Husqvarna och L’Oréal att personalisera sina budskap och skapa kunder för livet. www.sitecore.net/sv-se

Om inRiver

Som marknadsledare inom Product Information Management (PIM) skapar inRiver möjligheter för B2B och B2C multikanals-handlare och marknadsförare att skapa perfekt storytelling kring företagets produkter, för alla försäljnings- och marknadskanaler. Vår kraftfulla PIM-plattform förenklar skapandet, hanteringen och distributionen av produktinformation, och bidrar till en kundupplevelse i världsklass. 220+ kunder med 750 varumärken runtom i världen använder inRivers PIM-plattform för sina globala varumärken. www.inriver.com