Gemensam webbplats för Castellum-koncernens lokalutbud

Sex helägda dotterbolag. Sex fristående webbplatser. Sex separata lösningar för presentation av lediga lokaler inom respektive verksamhetsområde. Vårt uppdrag? Att kombinera det bästa av sex världar till den koncerngemensamma Objektportalen.

Uppdraget

Castellums dotterbolag Aspholmen, Briggen, Brostaden, Corallen, Eklandia och Harry Sjögren sökte gemensamt en webbplatslösning för enhetlig visning av koncernens samlade lokalutbud. Den nya portalen skulle fungera som ett varumärkesneutralt komplement till deras befintliga webbplatser, och verka för att stärka de individuella bolagens synlighet genom att fånga upp en bredare publik. Vem eller vilka skulle då ansvara för att hantera och uppdatera lokalinformationen? Ingen gillar dubbelarbete, så Kodexes förslag var att utveckla en självadministrerande integrationsbaserad lösning där all nödvändig information om lokalerna skulle hämtas direkt från dotterbolagens respektive webbplatser.

Lösningen

Valet av webbplattform föll på EPiServer CMS, en stabil plattform som erbjuder flexibel kommunikation med andra system, och lämpar sig väl för att hantera och anpassa en större mängd innehåll från olika kanaler. Objektportalen byggdes med responsiv design för att tillgodose visning i mobila enheter, och en teknisk sökmotoroptimering säkerställer bästa möjliga förutsättningar för att lyfta fram innehållet med hjälp av strategiskt innehåll. 

Genom integrationer mot bolagens värdsystem samt mot de externa kanaler som i några fall redan nyttjades via bolagssajterna (till exempel Objektvision) så etablerades en självverkande lösning där lokalinformation hämtas in av EPiServer CMS. Väl där anpassas informationen automatiskt för publicering, vilket kort och gott innebär en standardisering av innehållet för att uppnå en enhetliga presentationssidor för alla lokaler i Objektportalen. 

För att möta kraven på neutralitet gentemot existerande varumärken så utfördes en omsorgsfull utredning kring hur bäst avpassa användargränssnitt och design för att låta portalen smälta in som en naturlig del av bolagens grafiska profiler och marknadsstrategier. 

För att bistå besökarnas jakt efter drömlokalen utrustades Objektportalen med positionsbestämning och kartsöksalternativ. Som en del av hela sökfunktionen finns också möjlighet att spara favoritsökningar, samt att prenumerera på sökningar för notis via e-post.

I helhetslösningen integrerades verktyget Google Analytics, och en egenutvecklad lösning hjälper till att samla upp och översiktligt åskådliggöra statistiken i Objektportalens administrationsdel.

För att summera

Efter några månaders idogt arbete i samverkan med dotterbolagen systemleverantörer lanserades webbplatsen i oktober 2014. Objektportalen erbjuder intressenter möjlighet att flexibelt söka bland hundratals lediga lokaler fördelat på fem tillväxtregioner, och har i skrivande stund (juni 2015) hunnit etablera sig som ett gediget och kraftfullt verktyg för alla lokalsuktande spekulanter.

Om Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med sin verksamhet koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Östra Götaland och Öresundsregionen. Verksamheten är inriktad på kommersiella fastigheter och drivs av sex helägda dotterbolag med ca 300 medarbetare.