Landskrona Energis solskenshistoria om innehållsåtervinning, koncentrerad teknik och digitala signaturer

Tänk så mycket enklare det skulle vara att återanvända digitala attribut mellan publik webb och intranät om dessa låg integrerade i ett och samma CMS. Så tänkte vi, Landskrona Energi höll med, och så blev det! Tack vare integration med Mobilt BankID så kan nu alla el-suktande kunder dessutom glädja sig åt hur oerhört smidigt ett avtalstecknande med Landskrona Energi kan vara.

Uppdraget

Landskrona Energi hade bestämt sig – det var dags att inleda ett stegvis utökat och mer strategiskt nyttjande av IT och webb till kundernas och verksamhetens fördel. I ett första steg ville bolaget fokusera på den publika webben, och där börja introducera vardagsunderlättande kund- och självserviceelement. Överlag ville de också minska intern tid spenderad på manuella uppdateringar av digitala ytor, samt reducera sin pappershantering.

En åldrande digital teknik och ett fragmentariskt utgångsläge lämnade dock inte mycket utrymme för förnyelse:

Bolagets publika webbplats återfanns i en utdaterad Open Source-lösning, medan intranätet var byggt i en äldre version av Episerver CMS. Vidare så levde internettjänsten ”Solkartan” sitt eget liv på webben i en egenutvecklad PHP-lösning. I avsaknad av integrationer systemen emellan så hanterades de manuellt och helt separat, vilket även gällde bolagets SharePoint-baserade dokumenthanteringssystem.

Landskrona Energi var i tydligt behov av en mer samlad helhetslösning att långsiktigt och flexibelt växa med, byggd på modern och automationsfrämjande teknik som skulle underlätta såväl som uppmuntra till nya initiativ.

Den kombinerade lösningen

Ett gemensamt nav för alla externa och interna initiativ skulle per automatik koncentrera verksamhetens digitala processer och tillgångar, erbjuda mången administrationsavlastande synergieffekt, och minska behovet av isolerade underhållsinsatser. Med utgångspunkt i detta var det solklart att ”Solkartan” skulle integreras som en del av en ny publik webbplats.

Då Episerver CMS redan nyttjades och uppskattades så gick tankarna snabbt mot att i samma plattform etablera en helt integrerad ”allt i ett”-lösning för publik webb och intranät. Idén var att möjliggöra ett dynamiskt återanvändande av innehåll och funktionella attribut mellan de båda digitala ytorna. Här skulle Episerver’s flexibla ”dra- och släpp”-teknik komma väl till pass, liksom möjligheten att sätta upp anpassade och växlingsbara användarvyer. 

Sagt och gjort. Efter en detaljerad behovsutredning, och med webblicens samt versionsuppgradering till den senaste versionen Episerver CMS i hamn, så kunde bygget av en sällsamt smart kombinationslösning ta fart. Kodexe tog rodret avseende övergripande projektledning, back-end, integration samt delvis UX, medan kommunikationsbyrån Bysted ansvarade för leverans av designunderlag till Landskrona Energis moderniserade webbprofil.

Tidsbesparande – och kostnadseffektivt!

Etablera en gång, använd och arrangera efter behov! Landskrona Energi kan nu fritt, snabbt och flexibelt flytta, duplicera och återanvända hela webbsidor och/eller enskilda så kallade layout-block (med på förhand etablerad funktionalitet och design) mellan publik webb och intranät. Lika enkelt kan nya webbsidor för internt och/eller publikt bruk byggas upp med hjälp av exempelvis textblock, nyhetsblock, kalenderblock, omröstningsblock eller kontaktblock. Möjligheten att enkelt återanvända redan etablerade layout-block blir speciellt lönsam om helt nya digitala ytor behöver etableras, då ny webbutveckling bara behövs i samband med helt ny funktionalitet.

En bekvämare tillvaro

Landskrona Energi kan nu erbjuda ett stabilt grundutbud av webbaserad service, och sannolikt är integrationen av BankID i tjänsterna avtalstecknande och flyttanmälan en av de för kunderna mest glädjande reformerna. Möjligheten att signera med Mobilt BankID innebär en avsevärt snabbare och smidigare hantering i båda ändar (och mindre papper att hålla reda på!).

Med kontaktformulär på valda webbsidor så kan nu kunderna snabbt skicka meddelanden till rätt mottagare direkt från webbplatsen. Vidare kan numera blanketter för autogiroanmälan, inflytt och uppsägning fyllas i och skrivas ut direkt över webben – betydligt snabbare och smidigare än att ladda ner, leta upp, skriva ut, och fylla i för hand.

Social media-kopplingar har etablerats, och bolagets nyheter kan nu delas på LinkedIn och Facebook direkt från aktuell webbsida. I de fall en nyhet publiceras på den externa tjänsten MyNewsdesk så hämtas innehållsdata automatiskt från pressrummet in i Episerver CMS och till layout-blocket ”Nyhetsblock”. Väl där standardiseras text och bild för att på webbsidan presenteras i enhetlighet de nyheter som publiceras direkt från Episerver. Varför ödsla tid på att publicera två gånger?

Vi rundar av

Kodexe tackar för förtroendet, och konstaterar att etablerandet av Landskrona Energis nya lösning för en högfunktionell publik webb och ett sällsamt flexibelt intranät har varit ett rent nöje. Med en modern, integrationsvänlig plattform på plats är bolaget nu väl rustat att långsiktigt möta nya digitala omvärldskrav, och har stor frihet att själva bygga ut och modifiera sina digitala ytor. När tiden är mogen finns det alla möjligheter att även etablera logiska kopplingar till SharePoint för att ytterligare koncentrera helhetslösningen.

Om Landskrona Energi AB

Med visionen " Tillsammans för en bättre miljö i en föränderlig värld " ansvarar vi för att leverera hållbara och säkra energi- och kommunikationslösningar inom Landskrona stad. Samtidigt är det viktigt för oss att vara mer än ett energibolag. I vår roll som lokal energileverantör möjliggör vi dagligen så att alla Landskronabor får ljus, kraft, värme och kommunikationslösningar levererat till sitt boende eller sin verksamhet. Vi står för en hållbar framtid med miljötänkande i fokus och finns till för att vardagen ska bli lite enklare. Vi är 80 medarbetare som ser till att våra 30 000 kunder får el, fjärrvärme och kommunikationstjänster. Läs gärna mer på www.landskronaenergi.se.