Kodexe lyfter fram Tetra Pak’s klimatengagemang med uppdaterad koldioxidkalkylator

Som en del av sitt klimatprogram erbjuder Tetra Pak sina kunder och övriga intressenter möjlighet att beräkna det koldioxidavtryck* som varje unik förpackning lämnar efter sig. I Tetra Pak's webbplatsintegrerade koldioxidkalkylator (Eng. CO2 Calculator) tas besökaren idag på en informativ resa från vald grundförpackning till rena fakta – och Kodexe har minst sagt ett (grönt) finger med i spelet 

*En produkts koldioxidavtryck (carbon footprint) är summan av de växthusgaser som släpps ut under dess livscykel.

Uppdraget

I samband med webbplatsuppdatering 2013 ville Tetra Pak ta tillfället i akt att se över den visuellt brokiga och tekniskt vinklade koldioxidkalkylatorn från 2008, vilken gömde sig i en undanskymd vrå av hemsidan. Kombinationen ”svårlokaliserad” och ”något opedagogisk” gjorde knappast Tetra Pak’s klimatengagemang rättvisa, varpå Kodexe fick i uppdrag att förnya och förbättra verktyget.  Det övergripande önskemålet var att kunna erbjuda en attraktiv och informativ helhetsupplevelse som skulle inspirera till användning och generera ökat intresse. Kalkylatorn behövde även utvecklas i responsiv version för att, i linje med deras webbplats, kunna visas och användas via mobila enheter. Från ett redaktionellt perspektiv fanns det dessutom ett behov av en administrationsplattform för att samla och förenkla all innehållsuppdatering. 

Lösningen

Den ursprungliga versionens rampresentation med rullningslist är idag ersatt med en mer pedagogisk "karusellpresentation", i vilken besökare enkelt kan bläddra bland och välja mellan förpackningar, former, volymer och förslutningsalternativ. Ett så kallat breadcrum trail har adderats för att visualisera de aktiva valen, och för att ge användaren möjlighet att navigera tillbaka till tidigare steg. 

Även resultatsidorna har fått ett betydligt mer väldisponerat upplägg med basfakta hela tiden synligt, och med separata flikar för resultat i grafiskt respektive komparativt format, samt för fakta och referenser. Detta i kontrast till den tidigare lösningen där besökaren tvingades scrolla igenom sidan för att ta del av all information. 

Bakom kulisserna verkar ett nytt uppdateringsverktyg, vars okonstlade gränssnittsdesign och funktionsurval är direkt anpassat till organisationens behov. Genom att samla text, bild, grafik och beräkningsdata i ett och samma administrativa nav fokuseras det löpande underhållsarbetet hela tiden mot att bibehålla ett enhetligt innehåll. 

För att summera

Genom att lägga betydligt mer fokus på besökarens helhetsupplevelse har Tetra Pak’s koldioxidkalkylator fått ett rejält uppsving. Nyfiken på vilket koldioxidavtryck din mjölkkartong lämnar? Få klarhet redan idag genom att testa applikationen.

Om Tetra Pak

Tillsammans med sina kunder gör Tetra Pak livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Sedan grundandet 1951 har de satt en ära i att tillhandahålla bästa möjliga process- och förpackningslösningar för livsmedel. Tetra Pak är ett av tre företag i Tetra Laval Group – en privat företagsgrupp som grundades i Sverige. De andra två företagen är DeLaval och Sidel. Tetra Laval har sitt huvudkontor i Schweiz.