Digital nulägesgranskning

Internet of Things. Digital Transformation. Molnet. Automation, analys och personalisering.
*Pust*
I dagens affärsklimat andas vi digitalisering i korta snabba andetag.

Nyttjandet av IT och webb som reela affärsverktyg har skruvat upp tempot ordentligt. Digitaliseringen öppnar ständigt upp för nya strategier, intryck och möjligheter. I samma takt ställs vi inför nya, alltmer komplexa omvärldskrav. Systemen står centralt på den digitala arenan. System som ska underlätta det dagliga arbetet, och stötta organisationsövergripande processer och affärsmål. Som tillsammans bildar den stabila och flexibla IT-plattform vi behöver för att snabbt kunna anpassa oss till ett dynamisk digitalt affärsklimat. 

System... failure?

Vi vet ju redan det här. Vetskapen gör det knappast enklare. Möjligen blir vi stressade. Men troligtvis inte på grund av att vi missbedömt våra möjligheter att verka digitalt, utan istället på grund av osäkerheter kring hur vi utnyttjar våra resurser. 

Vi undrar om det är möjligt att ytterligare optimera företagets processer gentemot det systemstöd som erbjuds. Eller ska vi tänka tvärtom? Oavsett vilka system vi investerat i, och trots idoga försök att utnyttja dem till fullo, så dröjer sig ofta frågan kvar: ”Gör vi verkligen tillräckligt?”

Frågor vi ställer oss

  • Har vi ett optimalt systemstöd för vår verksamhet, eller finns det utrymme för förbättring?
  • Har våra systeminvesteringar verkligen lönat sig?Om ja – hur mycket?
  • Kan personalen tillgodogöra sig den effektiviseringspotential som erbjuds?
  • Finns det affärsmöjligheter som är outnyttjade på grund av tidsbrist eller okunskap?

Vi har ett förslag

Låt oss ta en titt på er nuvarande systemkarta. Vi arbetar fram den i sin helhet, eller fokuserar på de delar som orsakar störst villrådighet. Ni får områden med förbättringspotential levererade svart på vitt samt förslag på konkreta åtgärder med tidig märkbar utdelning.

Nyfiken på att läsa mer om vad en digital nulägesgranskning innehåller och hur det går till, steg för steg?

Välkommen att ladda ner pdf:en!