PIM All Inclusive

Webbplatser, e-handel, sociala media, appar, nyhetsbrev, fysisk butik och kataloger. Vilka är de kanaler som förser era kunder med ert budskap och produkterbjudande – nu och i framtiden?

Låt oss ta er på en storslagen resa. En resa där kunskap och system etableras stegvis parallellt, och där destinationen är ett de luxe PIM på plats och redo för alla era kanaler. Självklart delikat integrerat för att erbjuda er en första klassens affärsupplevelse.

Idag präglas affären av hög fart och tvära kast. Det ställs allt högre krav på företagens förmåga att snabbt leverera konsekvent, aktuell och kanalanpassad produktinformation gentemot kund – oavsett var denne befinner sig och oberoende av digital eller fysisk mötespunkt.

En saker är säker: Dagens informationssökande kunder tenderar i allt högre utsträckning själva söka upp de fakta de behöver, och de tar allt snabbare beslut. Ett otillgängligt, inkonsekvent eller inaktuellt produktbudskap kan således innebära att kunden söker sig någon annanstans.

Bada i kanaler och simma mellan informationsöar

I kölvattnet av ovan tenderar uppdatering av produktinformation att bli en allt mer kostsam historia. Separat underhåll av kanaler liksom av isolerade ”informationsöar” (exempelvis Excelark, textdokument och bildfoldrar) är inte bara tids- som resurskrävande – det skapar även en situation som blir allt svårare att överblicka och att kvalitetssäkra.

Många sneglar idag mot ett PIM-system* för att få ordning och reda på kanaler och produktdata och för att uppnå effektivare arbetsflöden. Men: Är en till synes rättfram systeminvestering verkligen tillräckligt för att tackla utmaningen?

PIM = garanterat en plats i solen?

Det korta svaret på ovanstående fråga är: Ja. Dock under förutsättning att PIM nyttjas optimalt, till fullo – och faktiskt också med glädje – av alla (avdelningar och individer) som berörs. Inte så enkelt och självklart som det låter, men likväl en förutsättning för att siffrorna snabbt ska växa och för att dubbelarbete en gång för alla ska elimineras. 

Enligt vår erfarenhet uppnås bästa och tidigast möjliga behållning och maximal ROI i de fall där verksamhetsövergripande kunskap och engagemang etableras parallellt med system och integrationer. Vår modell för PIM-införande syftar till att uppnå just detsamma. Därav namnet ”PIM All Inclusive”.

Ett reseprogram i 12 steg

Kodexes modell för PIM-införande startar med ett första möte, och 12 steg senare har vi tillsammans säkerställt att system såväl som medarbetare står redo att bidra till bästa möjliga affärsresultat.

Vill du ta del av hela vår modell för PIM-införande?

Välkommen att ladda ner pdf:en!

 

*PIM – Product Information Management. Ett PIM-system används för central lagring och hantering av främst marknadsriktad produktinformation, och fungerar som enda nav för vidare export av samma produktinformation till ett obegränsat antal kanaler.