Förändringsarbete i organisationer som en följd av digitaliseringen

2017-03-21
Den tekniska utvecklingen vi upplever nu och digitaliseringens framfart driver fram nya roller på en alltmer flexibel arbetsmarknad. För att företag idag ska ”hänga med” i den snabba utvecklingen gäller det att anpassa sig till den ständigt föränderliga omvärlden. Detta ställer krav på att det finns en stor flexibilitet i organisationen för att vara rustad med rätt kompetens och för att inte stagnera. 

Digitaliseringen är ingen IT-fråga utan en verksamhetsutvecklingsfråga

Rent organisatoriskt ligger utmaningarna i att hitta nya arbetssätt och att skapa en stor förändringsvilja bland personalen. Att ge förutsättningar för en djupare digital kompetens och ge medarbetare en förståelse för processerna. Kort och gott VARFÖR vi gör vad vi gör!
Att implementera en ny teknisk lösning innebär förhoppningsvis en rad förbättringsåtgärder för dig som kund men hur påverkas organisationen till följd av dessa förbättringar? Är organisationen rustad med rätt kompetens för att klara av förändringarna och hur påverkar det personalen? Vad innebär dessa förändringar ur ett ledarperspektiv?

Vi ställde ett par frågor till Ulrika Wennerberg Norvenius, som under många år suttit i koncernledningen på ett stort skånskt energibolag och som arbetat strategiskt med digitalisering under de senaste åren.  Vi fick hennes syn på förändringsarbete i organisationer och vilka utmaningar som man kan ställas inför. Ulrika lyfter bland annat fram vikten av att digitaliseringen inte är en IT-fråga utan är en verksamhetsutvecklingsfråga. Hej Ulrika! Vad tror du är den största utmaningen för organisationer idag när det gäller digitaliseringens framfart och de förändringar som kommer med den?
Den största utmaningen är att utvecklingen går så enormt fort. Det är en stor utmaning att hänga med och utveckla den digitala kundupplevelsen och samtidigt jobba med den bakomliggande arkitekturen och strukturen för att skapa en hållbar plattform. Ordning och reda på system och information är en förutsättning för att kunna ha en snabb och kostnadseffektiv utveckling i kundgränssnittet. En utmaning är också att arbeta med själva kulturen och den beteendeförändring som oftast följer med olika typer av digitaliseringsprojekt. Det senare är en förutsättning för att få rätt nyttohemtagning, och det gäller att vara uthållig för att lyckas. Implementering av ny digital funktionalitet tar oftast mer tid internt än vad man först kan se. Jag har flera gånger sett att ”implementering” tolkas som att få systemet/funktionen användarklart. Men det är i själva verket då resan börjar. Det är viktigt att redan vid projektstart fundera på hur själva implementeringsprocessen ska se ut, hur funktionaliteten ska tas emot och användas brett i bolaget. Lägger man tid på att planera den processen, och hur resurserna ska hanteras, så är mycket vunnet. Det steget tappas bort allt för ofta och kommer då som en ovälkommen överraskning i slutet. 
En annan utmaning för många bolag är att hitta rätt kompetens för uppdraget. Det är också viktigt att ha effektiva beslutsvägar och ett agilt tanke- och arbetssätt i sitt utvecklingsarbete för att främja nytänkande och innovation.

Med din erfarenhet, vad skulle du säga är det största misstaget man gör som beställare?
Att beställa ett ”system” och att vara för tvärsäker på vad det är man egentligen behöver. Jag brukar alltid se till att göra någon typ av förstudie eller liknande, ibland i en väldigt enkel form. Det är ett bra sätt för att skapa ett genomarbetat beslutsunderlag inför den beställning som görs och säkerställa att det nya passar in i den övergripande långsiktiga strategin och IT-plattformen.  

För att klara av dessa förändringar internt till en följd av digitaliseringen, vad skulle du säga är den viktigaste faktorn för att lyckas i alla led?
Att ”varför” är förankrat på högsta nivå och att ledningen prioriterar frågan. Digitaliseringen har inget egenvärde i sig utan är en förutsättning och ett verktyg för effektiva interna processer, en bra kundupplevelse och en snabb och effektiv affärsutveckling. Digitaliseringen är ingen IT-fråga utan en verksamhetsutvecklingsfråga. Det är viktigt att ha en gemensam långsiktig strategi för vad man vill med bolagets utveckling generellt kopplat till digitaliseringen. Man bör formulera hur digitaliseringen på bästa sätt kan stötta och utveckla affären och/eller verksamheten. 

Användaren i fokus

Digitaliseringen ska fylla ett verksamhetssyfte och är inte primärt en systemfråga, det man däremot ska ta med sig är att digitalisering sker med hjälp av datorer och system. Interaktionen sker mellan människa och maskin och det är den interaktionen som är viktig. I varje projekt är det viktigt för oss att alltid sätta användaren i fokus. Det är trots allt hos användaren den största förändringen sker när vår värld digitaliseras, säger Michael Nilsson Pauli, VD på Kodexe. 

 

Tillbaka till nyheter & event