Rätt förutsättningar för att lyckas med din digitala satsning

2018-10-04
Vi på Kodexe har lång erfarenhet av att jobba med digitalisering i alla dess former. Med den erfarenheten har vi kommit fram till att det läggs helt för lite tid på själva implementationen i organisationen. 

Med det menar vi att våra tekniska lösningar som vi i samspel med vår kund utvecklar inte får rätt förutsättningar i organisationen. För en teknisk lösning som inte används på rätt sätt och där vi som teknisk partner ser projektet som avslutat när det är färdigutvecklat, det kommer sällan mynna ut i en lyckad digital investering. 

Göra digitaliseringen användbar och förståelig

Därför har vi nu utökat vårt erbjudande och lagt till ett viktigt steg i vår process. Nämligen att hjälpa våra kunder med att successivt implementera den tekniska lösningen i organisationen med hjälp av utbildning och kompetensöverföring. Genom förändringsledning se över kundens interna processer och överföra vår expertkompetens av själva verktyget till användaren direkt. ”Digitalisering sker med hjälp av datorer och system, men själva interaktionen sker mellan maskin och människa. Med vårt utökade erbjudande sätter vi därför användaren i fokus då det trots allt är där den största förändringen sker när allt digitaliseras”, säger Michael Nilsson Pauli, VD på Kodexe.

Hur går det till rent praktiskt?
Vår kollega Martin Bernas leder förändringsarbetet i samband med kundens implementation av digitala system och är vår förlängda arm gentemot våra kunder. Martin är expert på våra verktyg ur ett användarperspektiv och hans roll går ut på att succesivt överföra kunskap så att kunden sen kan stå på egna ben. ”Det handlar om att sätta användaren i fokus och att skapa rätt förutsättningar genom att stegvis utbilda våra kunder så att tekniken blir användbar och förståelig”. ”Den största förändringen sker på individnivå, då främst hos användaren, som behöver motivation, utbildning och förståelse för helheten”, säger Martin.  

    

Att digitalisera handlar inte enbart om att köpa in ett verktyg
Med en digital satsning kommer en del utmaningar då verktyget i sig inte löser mycket utan rätt förutsättningar i organisationen. Det handlar om att förändra processer, utbilda och rekrytera rätt medarbetare och att ledningen skapar en miljö som förstår och bejakar den digitala utvecklingen.  

Total entreprenör inom digital transformation
Vårt partnerskap innefattar fullservice från uppstart till att projektet uppnått önskad affärsnytta. Vad menar vi då med fullservice? Jo, med fullservice menar vi att vi hanterar alla aspekter av ett företags digitala satsning. Från digital strategi och djup teknisk systemutveckling till en lyckad implementation i organisationen med en tydlig ROI. 

”Det är kundens unika kunskap kring sin verksamhet i kombination med vår expertkompetens inom digitalisering som leder till en lyckad digital satsning”. 

 

 

Vill du veta mer om vårt utökade erbjudande och hur just ditt företag kan lyckas bättre med implementationen i organisationen.

Hör du av dig till:

Michael Nilsson Pauli

Tel: 0732-30 72 92, michael@kodexe.se

 

Tillbaka till nyheter & event