”Ok, nu kör vi. Olle uppdaterar sortiment och prislistor. Fia ordnar olika marknadsbeskrivningar och får hitta någon som kan danska. Lottas gäng uppdaterar webben med text och bild. Anders får peta in produkten i kampanjerna och… vem justerar printmallar? Nyhetsbrev? Jag mailar säljarna. Lansering nästa vecka, så vi skippar dubbelkorrekturen.”

Ovan medarbetare hos företag A försöker inför lansering av en ny produktvariant – i det här fallet röda stödstrumpor – ta ett helhetsgrepp om den marknadsriktade produktinformationen. Dessvärre utan att backas av en centraliserad och automatiserad rutin för detsamma.

Företag A säljer strumpor i allsköns färg och form. De har butiker, nationella och internationella återförsäljare, samt e-handel med B2B- och B2C funktionalitet. Webben förmedlar komplett produktutbud, men det stoppar dem inte från att regelbundet tillhandahålla tryckta inköpskataloger och ett antal broschyrer. De är flitiga användare av social media för att nå ut med kampanjer, och distribuerar riktade såväl som allmänna nyhetsbrev.

När bör man överväga PIM?

  • När marknadsföring/försäljning sker över två eller fler kanaler och produktdata och/eller utbud ändras relativt ofta
  • När arbetsflöden behöver effektiviseras och produkter måste nå marknaden snabbare
  • När produkter behöver berikas med information i flera olika format, t ex bild, film, text/beskrivningar, produktblad, ritningar, m.m.
  • När det finns behov av att strukturera upp ett snabbt växande (och alltmer rörigt) lager av produktinformation

Företag A vet att synlighet över flera olika och vitt skilda marknad- och säljkanaler är nödvändigt för att tillgodose kundernas allt mer komplexa köpvanor. Maskineriet som ska åstadkomma detsamma är dock allt annat än väloljat.

Ett skriande kontrollbehov

Närhelst produktuppdatering stundar så ställs företag A inför ett rejält och ack så tidskrävande kraftprov: Grunddata som priser, lagersaldo och artikelnummer kopieras ur affärssystem och Excelark och in i återförsäljarportaler och CMS (”tur att Kalle* gillar monotont arbete!”), och intranät, lokala servrar och mailboxar söks igenom i jakt på bilder, berikande texter, media och annat underlag (”Fick vi någon Dropbox-länk av frilansfotografen?”).

Marknad- och säljkanaler uppdateras oftast stötvis allteftersom information samlas ihop, kanalanpassas och översätts. Dessvärre med stundtals inkonsekventa produktpresentationer och villrådiga kunder som resultat.

*Kalle gillar inte alls monotont arbete. Han blev senare säljchef hos företag B nedan.

En investering i konkurrenskraft

Företag B säljer också strumpor. Förutsättningarna vad gäller marknad- och säljkanaler är desamma som ovan, och liksom konkurrenterna står de i färd att lansera nya (röda) stödstrumpor.

Klick. Klick. Klick. Klart.

Företag B har – med hjälp av sitt PIM-system – simultant och kanalanpassat uppdaterat produktinformationen i alla sina digitala och tryckta kanaler, inklusive appen som säljarna använder. De sopade banan med företag A vad gäller ”time-to-market”, med 100 % konsekvent och marknadsanpassad produktinformation överallt. De hann även ta en kaffe. Kunderna möttes kvickt som katten av ett enhetligt och därmed betryggande budskap överallt, och handlade som aldrig förr.

 

Vad är PIM?

Product Information Management (PIM) berör processer, system och strategier som möjliggör marknadsföring och försäljning av produkter över en eller flera kanaler.

Ett PIM-system är en databas i vilken all produktinformation samlas, lagras, struktureras, berikas, kanalanpassas och därefter distribueras. Principen? Hantera centralt, publicera simultant; på webb, i e-handel, virtual showrooms, produktblad, butiksmedia, appar och portaler, med mera. Inga begränsningar, bara en garanti om avsevärt förkortad och betydligt mer kostnadseffektiv hantering av produktinformation. Något som sannerligen behövs när nu Product Storytelling – som en del av kundens digitala inköpsupplevelse – blivit centralt för att skapa intresse och affär.

Med ett PIM-system…

  • Har ni all produktinformation tillhands på ett och samma ställe
  • Anpassas produktinformationen automatiskt till aktuella marknad- och säljkanaler
  • Automatiseras stora delar av produktinformationshanteringen helt och hållet, tack vare självverkande datahämtning från/till integrerade system/datakällor (t ex ERP, CRM, PLM, Excel)
  • Etableras och hanteras produkter, kategorier, varianter och deras inbördes relationer snabbt och smidigt direkt i PIM-systemet
  • Kan konton för åtkomst och/eller administration skapas för partners, distributörer och externa samarbetsparter
  • Hanteras vid behov översättningar mellan olika språk för snabb och smidig marknadsanpassning

PIM-system har gradvis blivit all mer affärskritiska verktyg, då företagens marknads- och/eller säljkanaler blir fler och satsningar på sömlös omnichannel marketing- och retail ökar.

Efter att nästan uteslutande ha förknippats med B2C och digital detaljhandel, så nyttjas nu PIM-system i snabbt ökade grad inom B2B, och av industri-, grossist och distributionsföretag längst ett stadigt växande antal branscher. Detta då dessa företag nu på allvar börjar få upp ögonen för de ledande PIM-systemens förmåga att hantera stora mängder komplexa data från och till vitt skilda källor, samt den potential som finns att effektivisera många traditionellt tidkrävande administrativa processer.

Läs gärna mer om hur Beijer Electronics nu, med hjälp av PIM, hanterar produktdata till sin nya mjukvaruapplikationsbutik: Case – Beijer Electronics.

Ert viktigaste beslut

PIM innebär ett nytt sätt att arbeta med produktinformation. Det är ett oerhört effektivt processtöd, men om inte samma processer tar tillvara systemets potential så riskerar succén att begränsas. På likande sätt måste systemet anpassas till era förutsättningar och önskemål, och etableras flexibelt så att ni enkelt kan ta er an framtida, ännu okända, utmaningar.

Hos Kodexe finner ni lång och branschöverskridande implementationserfarenhet, en djup teknisk expertis, och en skarp blick för ny effektiviseringspotential. Välkommen att i vår modell för PIM-införande läsa mer om hur vi säkerställer att ert PIM tidigt och tydligt stöttar varje led i de kedjor som leder till kundmöten och försäljning.

Vi arbetar vanligen med inRiver PIM, och är inRiver Certified Solution Partner.

Några av våra PIM-kunder