Upptäck kdx Azure Business Platform, er portal till framtiden.

kdx Azure Business Platform
kdx Azure Business Platform
kdx Venture
kdx Venture

En komplett digital plattform för BIMobject

BIMobject

En global marknadsplats för byggbranschen. På uppdrag att digitalisera byggandet och skapa en hållbar framtid.

 

BIMobject länkar med sin molntjänst BIMobject Cloud samman arkitekter och byggindustrin. BIM är ett nytt digitalt arbetssätt som håller på att ersätta CAD globalt. Målsättningen var att samla alla digitala marknadsföringsinitiativ på en plattform för att på detta sätt kunna arbeta enkelt, smidigt och data-drivet.

Nya webbplatser för marknadsföring och investerarkommunikation skulle tas fram med inspiration tagen från orden attraktiv, koncis och intuitiv. För att en digital plattform ska bli effektiv och resultatorienterad krävs det integrationer med andra system som alla har sina specifika spetsegenskaper.

Om projektet

Under 2020 fick Kodexe uppdraget att bygga webbplatser baserat på en ny digital plattform bestående av dels ett intuitivt och enkelt CMS, men också integrationer med andra system för att uppnå en smidig vardag internt och bästa resultat externt. Viktigt var också att plattformen var utbyggnadsbar och klarade av en global marknad.

Målsättningar:
• Ett CMS för alla webbplatser och innehåll
• Enkelt att använda och upprätthålla
• Stöd för flera språk och marknader
• Stöd för att bygga landningssidor
• Stöd för innehåll till olika användargränssnitt
• Stöd för integrationer

BIMobjects nya identitet och budskap till marknaden skulle också lanseras som en del av projektet, detta gjordes i ett tätt samarbete med BIMobjects egen design- och UX-avdelning. Befintligt innehåll behövde rensas upp och organiseras på ett bättre sätt.


Situationen innan projektet var ett svårhanterat CMS med en komplex uppsättning som innebar att det var utmanande och svårt för marknadsavdelningen att vara tillräckligt agil i sitt arbete. Det var också svårt att integrera med andra system på ett bra sätt.

 

Vårt mål vara att skapa en modern, digital marknadsföringsplattform som kunde hjälpa oss att växa globalt - David Kullander, Chief Revenue Officer på BIMobject

Platform With Text

Komplett digital plattform.

BIMobject använder kdx Azure Business Platform som bas för sin digitala marknadsföring. Plattformen är grunden i lösningen och ser till att CMS och integrationer tillsammans med verktyg för analys och andra digitala tjänster samverkar på ett smidigt sätt. Global närvaro, skalbarhet och säkerhet garanteras.

Umbraco Logo Blue0.5

Nytt CMS i Umbraco

För att uppfylla krav och målsättningar valdes Umbraco som CMS för lösningen. Umbraco är ett CMS som är mycket intuitivt och enkelt för användaren. Funktionaliteten är mycket centrerad till att hantera webbplatser och integrationsmöjligheterna med mer avancerade system för tex personalisering är mycket bra. Vi på Kodexe ser just bra och förberedda integrationsmöjligheter som ett krav, då det inte finns ett system som är bäst på allt. Umbraco CMS är mycket bra på att vara ett CMS, samtidigt som det finns oändliga möjligheter till tekniska integrationer och digital utveckling.

Umbraco är ett lättanvänt CMS med ett smart stöd för översättning och tack vare Kodexe har
vi fått ett Umbraco skräddarsytt till våra behov - David Kullander , CRO på BIMobject

Gummy Designer Tools 1

Samarbetet med BIMobject design/UX

BIMobject har tagit fram design för de nya webbplatserna, detta inkluderade också visuals och flöden. Adobe XD användes för ändamålet och Kodexe tog sedan detta arbete vidare genom att implementera en klickbar prototyp för att ge BIMobject en mer ”verklig” känsla av hur det färdiga resultatet skulle komma att bli. Prototypen utgör sedan grunden till användargränssnittet (frontend) och implementerades i Umbraco.

Kodexe har sedan använt befintligt designramverk för att implementera tillägg och förändringar utan behov av att ny design behövdes tas fram. BIMobjects designavdelning har samarbetat tätt ihop med Kodexes team för design och UX, där de har varit rådgivande och delaktiga hela vägen.

 

Kodexe har varit en fantastisk utvecklingspartner lyhörda, flexibla och ansvarsfulla och jobbat tätt med våra egna resurser - David Kullander, CR O på BIMobject

Best-of-Breed integrationer

Dagens digitala verklighet innebär att man verkligen måste vara på tårna och utnyttja de system och tjänster som finns tillgängliga på bästa sätt. Bästa sättet att åstadkomma detta är att använda rätt system till rätt sak, utnyttja de unika egenskaperna som finna att tillgå. Utan bra integrationer kan detta bli administrativt förödande och kostsamt.

Som en del av projektet har integrationer med ett antal system implementerats:


• Act-On Growth Marketing Platform – integrationen utökar Umbraco med möjligheten att sömlöst använda formulär byggda i Act-On kan på webben, och att landningssidor byggda i Act-On enkelt kan kopplas in på besökarens resa.
• Modular Finance MFN – integrationen använder MFNs widgets för att utöka Umbraco med möjligheten att använda finansiellt material från MFN på webben – pressreleaser, finansiella rapporter och annan finansiell dokumentation.
• Bamboo HR – integrationen använder Bamboo HR Jobs Embed för att utöka Umbraco med möjligheten att lista lediga tjänster på webben.
• Mouseflow – för insamling av användarbeteende.
• Google Analytics & Google Tag Manager
• BIMobject Cloud – framtida integration för att förse BIMobjects web-app med content från Umbraco och för att bättre knyta ihop webbsajterna med web-appen.

 

Kul projekt. Moderna, effektiva tekniska lösningar, både för webben , integrationerna och driften. Svinbra samarbete med både BIMobject IT/Infra och BIMobject Design - Per Bolmstedt, Digital Hi gh Tech Pioneer på Kodexe

Gummy Programming

Animationer från After Effects

Modul i plattformen. Umbraco är utökat med möjligheten för BIMobjects designavdelning att själva ta fram animationer i Adobe After Effects och ta dem hela vägen ut på webben. Animationerna blir responsiva och snygga oavsett device. Hanteringen blir lika enkel som för annan media i Umbraco. Det hela möjliggörs av modulen i Kodexes plattform som bygger på några olika teknologier:


• Adobe After Effects – här görs animationerna. Både pixelgrafik och vektorgrafik går att använda tillsammans.
• Bodymovin – plug-in till Adobe After Effects som BIMobjects designavdelning använder
• Airbnb Lottie – webbramverk för att visa animationer på webben

Gummy Location

Geo-personalization

BIMobject är ett globalt företag och det är viktigt att alla delar av världen får samma angenäma digitala upplevelse. Att bli förstådd vart man än vänder sig är en lyx som BIMobject gärna vill ge till sina besökare. Hastigheten ska också vara samma oavsett var man befinner sig, detta ser Foundation i kdx Azure Business Platform till. Att ge besökaren en personaliserad språkupplevelse hanterar en annan modul i plattformen som är avsedd för geo-personalisering:


• Visa besökare från Japan att det finns en egen sajt för dem på japanska för det japanska bolaget
• Framtida omdirigering till rätt språkversion av de nya webbsajterna baserat på besökarens språk och/eller plats.

GDPR & Cookie consent

Att värna om besökarnas integritet är viktigt och för att göra detta smidigt finns det en modul i plattformen. Webbdelen av lösningen använder Kodexes plugin för samtycke enligt GDPR för att helt följa de riktlinjer som finns för personlig integritet på webben, på ett enkelt sätt för besökare. BIMobject kan själva styra hur samtycke insamlas, kommuniceras och påverkar webbsajten. Webbsajten fungerar utan samtycke, och cookies aktiveras först när samtycke getts.

Resultatet

Utvecklingen tar aldrig slut, men ett delresultat är att alla BIMobjects webbplatser avsedda för marknadsföring tillsammans med effektiva integrationer nu körs i samma digitala plattform. Det har blivit enkelt, effektivt och strukturerat för BIMobject att hantera sin digitala närvaro. Den globala närvaron, säkerheten och stabiliteten sköts kostnadseffektivt av kdx Azure Business Platform.

Vi på Kodexe är mycket glada och stolta över att BIMobject valde oss som sin partner inom det digitala, både för det underliggande tekniska och för d en digitala helhetsupplevelsen - Besarta Jusufi , Digital Project Lead på Kodexe

Se webbplatsen här
BIM UMB

Framtiden

Vi är redan igång med att ta fram en webbplats riktad mot investerare: business.bimobject.com. Ett mer sofistikerat system för marknadsanpassade priser samt integration med ett översättningsföretag som innebär att texter kan översättas direkt på plats i Umbraco.
Sedan ser vi fram emot massor av intressanta uppdrag som medför att BIMobjects redan starka digitala närvara ytterligare spetsas till. Detta tillsammans med effektiviserande integrationer som alla körs säkert och stabilt i kdx Azure Business Platfrom.

Det är fantastiskt kul att arbeta tillsammans med alla hos BIMobject, vi har en mycket öpp en dialog fylld av kreativa tankar som nästan alltid resulterar i en praktisk tillämpning . Extra roligt att BIMobject valt att använda kdx Azure Business Platform som kommer att ge BIMobejct stora fördelar i den digitala kapplöpningen som pågår för fullt - Michael Nilsson Pauli, Digital Business Pioneer på Kodexe

Ett framgångsrikt, lärorikt och inte minst trevligt partnerskap fortsätter. Vårt samarbete med BIMobject är mycket givande och vi uppskattar verkligen den öppna och ärliga dialog vi har. Den nyfikenhet, energi och strävan efter användarvänlighet tillsammans med ett stort kunnande inom det digitala medför att alla vi på Kodexe ser fram emot många givande år tillsammans med BIMobject.

Gedigen meritlista

Tillsammans med våra kunder har vi i mer än två decennier utvecklat lösningar som genom digitalisering ökat både kundupplevelse och resultat.

Gummy Macbook Wide

Joina oss eller vårt nätverk

Brinner du precis som vi för smarta digitala lösningar med upplevelsen och resultatet i centrum?

Vi på Kodexe har mer än 20 års erfarenhet av att skapa digitala affärsmöjligheter och är alltid öppna för samarbeten där vi tillsammans tillför massor av värde till våra kunder.

Anslut dig till vårt team
Symbol EST2005 Dual Color Sol Small3 (1)

Kodexe: Din digitala partner

Hur resan känns både för oss och er är det verkliga resultatet. Att se den digitala mognaden växa fram och leverera ett resultat som utvecklar er verksamhet är vår kärna. För oss handlar det inte om att utföra utan om att tillföra.

Nyfiken på oss?