Upptäck kdx Azure Business Platform, er portal till framtiden.

kdx Azure Business Platform
kdx Azure Business Platform
kdx Venture
kdx Venture

Framtidens affärer är digitala

Digital transformation på ledningsnivå – omfamna digitaliseringen och se möjligheterna

Vi på Kodexe har inte bara lång erfarenhet av att ta oss an digitaliseringens alla utmaningar, utan vi har även lång erfarenhet av att tillsammans med ledningsgrupper och styrelser jobba fram olika digitala strategier. Ofta behöver man ett par objektiva ögon. Det handlar helt enkelt om att skapa ett nytt behov hos kunden som dom ännu inte är medvetna om att dom har. Men det räcker inte att bara ha en digital strategi, utan att ta strategin vidare till genomförande.

Idag pratas det mycket om kompetensen i en organisation för att klara av att möta den digitala utvecklingen som breder ut sig i snabb takt. Det blir allt svårare att förutspå framtiden och att vara strategisk och långsiktig eftersom allt förändras så fort. Därför tror vi att det är viktigt att våga ta in ny kunskap i styrelserummet. Styrelser och företagsledare måste öka sina digitala insikter. In med ny kunskap i form av digital kompetens där fokus blir att effektivisera tankeprocesserna och skapa en levande strategisk karta som följer utvecklingen. Kreativitet och innovation i balans med struktur och förändring blir grundstenen för att lyckas med styrelseuppdraget.

Framtidens affärer är digitala

Men den största och viktigast utmaningen för företag idag är att inte blunda för digitaliseringen utan att bygga sin affärsmodell och sin affär på den digitala utvecklingen från grunden. Dom som inte gör det kommer att bli omsprungna av sina konkurrenter som skapar digitala erbjudanden från början och når sin kund i rätt kontext. Digitaliseringen är inte bara ett verktyg för att effektivisera utan handlar mer om att skapa kundnytta. Redan från det att behovet uppstår hos kunden till att produkten är levererad och används.

- ­Självklart lyssnar vi på ert unika utgångsläge där er verksamhet och era utmaningar är i fokus.

Advisory Board

Vill du veta mer om hur vi jobbar med digitala strategier ur ett styrelse- och ledningsperspektiv och hur vi tar dessa strategier vidare till genomförandet av nya tekniska och digitala lösningar. Då är du välkommen att höra av dig!

Gedigen meritlista

Tillsammans med våra kunder har vi i mer än två decennier utvecklat lösningar som genom digitalisering ökat både kundupplevelse och resultat.

Gummy App Development

Affärsnära digitala lösningar

Vår kunskap och vår mångåriga erfarenhet inom det digitala ger oss perfekta förutsättningar att hjälpa er hitta nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att vi först lyssnar på er och får en bra insikt i er affär. Sedan kryddar vi med vår passion , mötet mellan människa och de digitala möjligheterna.

Resultatet blir alltid en bättre affär, men väldigt ofta resulterar det också i en helt ny affär.

Signerat Kodexe

Vår arbetsmodell är flexibel för varje projekt. Det måste den vara för att kunna möta varje kunds unika behov. Under vår tid i branschen har vi sett projektmetoder som vattenfall, agile, scrum och lean komma och gå, och idag har vi landat i ett koncept som får oerhört positiv feedback från kunder och som passar oss som hand i handske.

Vår modell hjälper oss att fånga upp helheten tidigt, låter oss arbeta nära kunden under hela projektets livscykel, och säkerställer att vi levererar fullbordade, högkvalitativa lösningar inom överenskomna tidsramar. 

Vår arbetsmodell